PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika IV prakticky - NUFZ025
Anglický název: Physics IV practically
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Cílem předmětu je podrobně prodiskutovat několik ilustrativních témat z atomové fyziky vybraných podle zájmu studentů. Klíčová je návaznost na kvantovou mechaniku, propojování poznatků z jednotlivých přednášek a aktivní práce studentů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Pro udělení zápočtu je vyžadována aktivita během semestru - zpracování alespoň jednoho tématu a jeho školsky nebo popularizačně využitelná prezentace. Zápočet lze opakovat doplněním dosud nesplněných nebo dosud nedostatečně kvalitně splněných požadavků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK