PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základní matematické metody ve fyzice II - NUFZ021
Anglický název: Basic Mathematical Methods in Physics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jakub Jermář
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Neslučitelnost : NUFY051, NUFZ008
Záměnnost : NUFY051, NUFZ008
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (11.03.2004)
Seznámení s matematickými prostředky používanými ve fyzikálním kursu. Výcvik dovedností v jejich praktickém užití při řešení fyzikálních úloh. Určeno posluchačům 1.r. Bc FV / FMz.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (11.03.2004)

Kvasnica,J: Matematický aparát fyziky. Academia. Praha. 1989 Eliáš,J. a kol.: Zbierka úloh z vyššej matematiky. 1. až 4. časť.Alfa. Bratislava. 1970 Grega,A. a kol. Matematika pre fyzikov. SPN. Bratislava. 1974

Sylabus -
Poslední úprava: ZELENDA (17.05.2005)

Diferenciální rovnice. Křivočaré souřadnice. Vektorová analýza. Taylorův rozvoj.

Seznámení a praktické ovládnutí vybraných matematických metod používaných ve fyzikálním kurzu. Výcvik dovedností v jejich praktickém užití při řešení fyzikálních úloh a problémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK