PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní technika (uživatelský kurz) I - NUFZ018
Anglický název: Computational Technology (User Course) I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
RNDr. Stanislav Zelenda
Neslučitelnost : NPRF028, NUFZ007
Záměnnost : NPRF028, NUFZ007
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (19.05.2010)
Předmět je v 1. semestru zaměřen především na zdokonalení základních dovedností v práci s počítačem a software, potřebným a využitelným při dalším studiu fyziky na MFF UK. Tedy zejména: při zpracovávání laboratorních prací (počítačem podporovaný sběr dat, zpracování dat a řízení procesů), složitějších (numerických) výpočtech, prezentacích a sebeprezentacích (web, MS PP, audio, video) a v řadě dalších aktivit, dle aktuálních požadavků a potřeb studentů..
Literatura -
Poslední úprava: LUSTIGO/MFF.CUNI.CZ (18.05.2010)

Aktuální návody a manuály k příslušným verzím probíraného SW a HW. Upřesní vyučující.

Sylabus -
Poslední úprava: LUSTIGO/MFF.CUNI.CZ (18.05.2010)

Program semináře je upřesňován podle aktuálních požadavků přihlášených studentů. Je zaměřen především na dovednosti, které jsou potřebné pro

1/ základní zpracování laboratorních měření (MS Excel, případně jiné tabulkové procesory),

2/ měření prostřednictvím počítače (systémy ISES, Pasco, Vernier a další, dle požadavků a potřeb)

3/ prezentaci a sebeprezentaci (tvorba webovských stránek, včetně dotazníků, práce s MSPP, aj.)

4/ modelování a simulaci ve fyzice (Modellus, Interaktivní fyzika a další)

5/ základy video, audio záznamu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK