PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální praktikum III - NUFZ013
Anglický název: Practical Course in Physics III
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: Mgr. Hana Kudrnová
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (09.05.2005)
Vybrané úlohy z optiky, atomové a jaderné fyziky ve zjednodušené verzi. Určeno posluchačům 3.r. učitelství fyzika-matematika pro 2.stupeň základních škol.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Vybrané úlohy z optiky, atomové a jaderné fyziky ve zjednodušené verzi. Určeno posluchačům 3.r. učitelství fyzika-matematika pro 2.stupeň základních škol.

Literatura
Poslední úprava: T_KVOF (03.05.2005)

Pelant I.a kol.:Fyzikální praktikum III, Optika, Karolinum 2001

Brož a kol.: Základy fyzikálních měření I,II, SPN 1967

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

praktikum

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (03.05.2005)

OPTIKA.

Měření parametrů zobrazovacích soustav.

Měření indexu lomu polokulovým a hranolovým refraktometrem.

Měření indexu lomu Pulfrichovým refraktometrem.

Měření stočení polarizační roviny polarimetry.

Měření umělého dvojlomu v kapalinách (Kerrův jev) a rotační disperse křemene.

Studium mřížkového spektrometru.

Měření vlnových délek světla Michelsonovým Fabry-Perotovým interferometrem.

Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce.

Studium ohybových jevů s použitím laseru.

Charakteristiky optoelektronických součástek.

ATOMOVÁ FYZIKA.

Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru.

Studium rentgenového záření.

Studium fotoefektu. Určení Planckovy konstanty.

Měření resonančních a ionisačních potenciálů rtuti (Franckův-Hertzův pokus).

Studium Geiger-Müllerova počítače.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK