PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální praktikum II - NUFZ012
Anglický název: Practical Course in Physics II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: RNDr. Jan Lipták, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Lipták, CSc. (29.05.2013)
Předmět v návaznosti na předmět Elektřina magnetismus zahrnuje praktická měření elektrických a magnetických veličin použitím základních metod měření. Určeno posluchačům 2.r. učitelství fyzika-matematika pro 2.stupeň základních škol.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Praktikum z elektřiny a magnetismu. Určeno posluchačům 2.r. učitelství fyzika-matematika pro 2.stupeň základních škol.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Lipták, CSc. (29.05.2013)

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus ,

UK Praha 1989

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus,

UK Praha 1984

Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SNTL 1983

Bakule R. a kol.: Fyzikální praktikum pro učitelské obory, UK Praha, 1983

Bakule R., Föhnrich J., Matěna V., Slavínská D.: Fyzikální praktikum pro

přírodovědné obory, UK Praha 1977

http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/menu.htm

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jan Lipták, CSc. (29.05.2013)

Laboratorní měření elektrických a magnetických veličin

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Lipták, CSc. (09.03.2015)

Měření odporů metodou přímou a substituční.

Měření malých odporů, Wheatstonův a Thomsonův můstek.

Měření napětí osciloskopem.

Měření účiníku.

Měření indukčnosti a kapacity přímou metodou .

Měření impedancí rezonanční metodou.

Charakteristiky termistoru.

Měření vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče.

Měření charakteristiky vakuové, polovodičové a Zenerovy diody. Použití AD převodníku

Relaxační kmity.

Charakteristiky triody, studium jednoduchého zesilovače.

Přechodové jevy v sériovém RLC obvodu.

Měření s torzním magnetometrem. Zákon Biotův-Savartův.

Studium hysterezích smyček feritů.

Měření intenzity magnetického pole kruhových cívek a solenoidu.

Měření molární konduktivity elektrolytů v závislosti na koncentraci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK