PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika VI (úvod do fyziky mikrosvěta) - NUFZ006
Anglický název: Physics IV (Introduction to Microphysics)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Kurs atomové, jaderné a částicové fyziky v pojetí pro potřeby budoucích učitelů 2. stupně základních škol. Určeno posluchačům 3. r. Bc FV / FMz.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Pro udělení zápočtu je vyžadována aktivita během semestru (dvě prezentace na dohodnutá témata) a úspěšné vyřešení krátké zápočtové písemky. Zápočet lze opakovat doplněním dosud nesplněných požadavků.

Zápočet je předpokladem konání zkoušky.

Zkouška je ústní. Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, jaký byl prezentován na přednášce a v dohodnutých studijních materiálech.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001 Úlehla I., Suk M., Trka Z: Atomy, jádra, částice. Academia Praha 1990 Špolskij: Atomová fyzika I, II. SNTL Praha 1957, 58 Beiser: Úvod do moderní fyziky. Academia Praha 1975 Doplňková literatura: Blanc: Noyaux, particules. Reacteurs nucléaires. Masson Paris 1987, Mir Moskva 1989 Frauenfelder, Henley: Subatomic physic. Prentice-Hall New Jersey 1974, Mir Moskva 1986 Haken, Wolf: Atomic and quantum physics. Springer Berlin 1984 Matveev: Atomnaja fizika. Vysšaja škola Moskva 1989 Okuň: Fizika elementarnych častic. Nauka Moskva 1984 Valentin: Physique subatomique. Hermann Paris 1982, Mir Moskva 1986

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (10.05.2005)

Kurs atomové, jaderné a částicové fyziky v pojetí pro potřeby budoucích učitelů 2. stupně škol. Přednáška dává o mikrosvětě přehled, založený jednak na popisu klíčových experimentů, jednak na vysvětlení souvislostí s dnešní praxí. Omezena je teoretická stránka popisu, přesto však přednáška obsahuje stručný úvod do myšlenek i metod kvantové mechaniky.

Úvod: Škály vzdáleností, časů a energií ve světě atomů a jader, jednotky používané v této oblasti.

Atomová fyzika: Standardní i méně standardní experimenty ukazující nedostatečnost klasického popisu a nutnost zavedení kvantové teorie.

Elementární úvod do kvantové mechaniky (role pravděpodobnosti, vlnová funkce, nekonečná jáma, oscilátor, atom vodíku). Stavba atomů a molekul z hlediska kvantové mechaniky. Popis a vysvětlení chování několika systémů, např. laseru, ...

Jaderná fyzika: Vlastnosti jader, elektromagnetická, silná a slabá interakce. Radioaktivita, jaderné reakce. Vysvětlení chování jaderného reaktoru, produkce energie ve hvězdách, aplikace záření.

Subnukleární fyzika: Nástroje pro zkoumání mikrosvěta (urychlovače a detektory), zvěřinec elementárních částic. Některé souvislosti vnášející řád do \"zvěřince\" - symetrie, zákony zachování. Co znamená obrázkové písmo Feynmanových grafů. Co jsou profesionálové v současnosti schopni vysvětlit, co je dosud nejasné. Co všechno považuje fyzik za reálné.

Aplikace: Ilustrace aplikací majících vztah k atomové, jaderné a subjaderné fyzice. Např. analytické metody, tomografie, raná stadia vývoje vesmíru.

Zkušební požadavky: Předvést školní výklad 1 den předem zadaného tématu vybraného z témat probíraných na přednášce, osvědčit schopnost reagovat na otázky žáků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK