PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Nízké teploty - NUFY130
Anglický název: Low Temperatures
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
Anotace
Poslední úprava: T_KDF (06.02.2017)
Seminář probíhá formou prezentace a diskuse k daným tématům. Je doplněn exkurzemi na vybraná pracoviště, na nichž se uplatňuje kryogenika.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KFNT (24.03.2017)

Seznámit studenty učitelství s principy fyziky a techniky nízkých teplot, zejména s jejich uplatněním v praktickém životě.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (10.10.2017)

Zápočet ze semináře je udělen na základě aktivní účasti na lekcích a exkurzích semináře.

Literatura
Poslední úprava: T_KFNT (24.03.2017)

J. Jelínek, Z.Málek: Kryogenní technika, SNTL Praha 1982

J. Vepřek: Elektrická měření nízkých teplot, SNTL Praha 1977

M. Rotter: Fyzikální základy a technika nízkoteplotního experimentu, SPN Praha 1982

R. S. Šafrata a kol.: Fyzika nízkých teplot, Matfyzpress Praha 1998

Metody výuky
Poslední úprava: T_KDF (06.02.2017)

Prezentace k jednotlivým tématům, exkurze do nízkoteplotních laboratoří.

Sylabus
Poslední úprava: T_KDF (06.02.2017)

1. Historie získávání nízkých teplot

2. Vlastnosti kryogenních kapalin

3. Metody chlazení do nízkých teplot

4. Bezpečnost práce s kryogenními zařízeními

5. Vlastnosti materiálů při nízlých teplotách

6. Nízkoteplotní termometrie

7. Supratekutost

8. Supravodivost

9. Aplikace kryogenní techniky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK