PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z fyziky pevných látek I - NUFY128
Anglický název: Selected parts of solid state physics I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.09.2016)
Přednáška je věnována základům fyziky pevných látek, zabývá se především strukturou pevných látek a jejich vlastnostmi. Je určena pro studenty 2. ročníku magisterského a pro studenty doktorského studia učitelských fyzikálních oborů. Určitá část výuky je věnována problematice podle konkrétního zaměření studentů.
Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.09.2016)

1. V. Frei: Fyzika pevných látek. SPN Praha, 1978

2. E. Svoboda, R. Bakule: Molekulová fyzika. Academia Praha, 1992

3. A. Dekker: Fyzika pevných látek. Academia Praha, 1966

4. P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I.. SNTL Praha, 1984

5. Vybrané články z knihovny KVOF

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.09.2016)

1. Struktura krystalických pevných látek.

2. Rentgenová strukturní analýza krystalických pevných látek.

3. Vazby v krystalech.

4. Poruchy krystalové mřížky, mechanické vlastnosti pevných látek.

5. Tepelné vlastnosti krystalů, kmity mříže, Dulongův-Petitův zákon, Einsteinova a Debyeova teorie měrné tepelné kapacity.

6. Binární izobarický fázový diagram, podmínka fázové rovnováhy, mechanická směs složek, binární fáze, tečnová konstrukce izobarického binárního rovnovážného stavového diagramu, eutektický diagram, peritektický diagram.

7. Elektronová struktura krystalické pevné látky, základy pásové teorie krystalických pevných látek, její využití k vysvětlení vlastností krystalických pevných látek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK