PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Vybraná témata z atmosférické fyziky vhodná pro aplikace ve výkladu středoškolské fyziky - NUFY127
Anglický název: Selected topics of Atmospheric Physics suitable for applications in high school physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)
Ukázky fyzikálních témat z dynamiky a termodynamiky atmosféry, z atmosférické optiky, akustiky a elektřiny, která nabízejí obohacení výkladu a prezentací fyziky na středoškolské úrovni
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (09.10.2017)

Ústní zkouška s obsahem daným sylabem předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

1. Proudění v zemské atmosféře, vztah pole proudění a tlakového pole, vliv rotace Země,

Coriolisova síla, schéma proudění v základních tlakových útvarech (tlakové níže a výše,

hřebeny vysokého tlaku, brázdy nízkého tlaku), vliv na počasí a rozptyl znečišťujících

příměsí, schéma cirkulace atmosféry.

2. Fázové změny vody v atmosféře, vznik a vývoj oblaků, konzervace termodynamického

potenciálu při fázových přechodech, kondenzace vodní páry v atmosférických

podmínkách, podstata a úloha kondenzačních jader, závislost tlaku nasycené vodní páry na

křivosti vodního povrchu, aplikace na kondenzační růst nebo vypařování oblačných kapek,

přechlazená voda, ztížené zamrzání oblačných kapiček, aplikace na vysvětlení

srážkotvorných mechanismů v oblacích.

3. Optické jevy.

Odraz, lom a rozptyl světelných paprsků v atmosférickém prostředí, astronomická refrakce,

optické zvednutí nebo snížení obzoru, spodní (dolní) a svrchní (horní) zrcadlení, fata

morgána, deformace slunečního nebo měsíčního disku při nízkých polohách nad obzorem,

laminace slunečního disku, pyramidální slunce, barvy oblohy, červánky, soumrakové jevy,

polarizace slunečních paprsků v zemské atmosféře, duhy, koróny, glórie, halové jevy.

4. Akustické jevy.

Šíření zvuku v atmosférickém prostředí, akustické stíny, anomální slyšitelnost, útlum

v atmosféře, rázové vlny.

5. Elektrické jevy.

Elektrické pole v atmosféře, zemský (atmosférický) kondenzátor, základy oblačné

elektřiny, generování center elektrického náboje v oblacích, bouřkové oblaky, bouřky,

hrotové (bodové) výboje, Eliášův oheň, blesky, atmosfériky, světelné úkazy ve vysoké

atmosféře při bouřkové činnosti.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

V rozsahu bakalářského studia „Fyzika zaměřená na vzdělávání“ na MFF UK.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK