PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Tepelné jevy v experimentech - NUFY125
Anglický název: Thermal phenomena in experiments
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2014)
Výběrový seminář určený k upevnění a prohloubení základních představ o jevech a pojmech z termodynamiky a statistické fyziky. Seminář ukazuje, jak lze při výuce tohoto tématu na SŠ využít jednoduchých pokusů a dalších aktivizujících prvků, které na semináři provádějí sami studenti. Kromě toho budou mít studenti možnost vyzkoušet si některé pokročilejší experimenty související s daným tématem. Určeno zejména pro posluchače učitelství fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. (09.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na seminářích. Při absenci vyšší než 30 % musí student vypracovat uloženou domácí práci.

Charakter získání zápočtu vylučuje opakování.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2014)
 • Atkins Petr. Čtyři zákony, které řídí vesmír. Academia, Praha. 2012
 • Malijevská Ivona, Malijevský Anatol, Novák Josef, Slavíček Petr: Záhady, klíče, zajímavost očima fyzikální chemie. VŠCHT Praha. 2013
 • Bartuška Karel, Svoboda Emanuel. Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika. Praha: Prometheus, 1996.
 • Svoboda Emanuel a kol. Pokusy z fyziky na střední škole 2. Praha: Prometheus, 1997.
 • Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika 2. část. Vutium - Prometheus, Brno - Praha, 2000.
 • Interní materiály zadávané vedoucími semináře

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2014)

Seminář je rozdělen do jednotlivých témat, např.:

 • zajímavosti o měření teploty
 • svět pohledem termokamery a experimenty s ní
 • mechanismy tepelné výměny
 • skupenské přeměny
 • vlhkost v atmosféře
 • termodynamika plynů
 • tepelné stroje
 • jak (ne)rozumět entropii
 • experimenty ze statistické fyziky

a další dle zájmu posluchačů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK