PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Grafy ve výuce fyziky - NUFY123
Anglický název: Graphical displays in physics education
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (03.05.2013)
Cílem semináře je seznámit studenty učitelství fyziky s možnostmi výuky zaměřené na podporu a rozvoj grafické gramotnosti žáků základních a středních škol. Většina ilustrací se bude oborově týkat kinematiky, protože zde se nejčastěji projevují základní identifikované miskoncepce žáků, když pracují s grafy. Seminář je zaměřen jak na teorii (zahrnující např. chybné představy a přístupy žáků v této oblasti), tak na praktické ukázky vedení výuky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky a uspokojujícím vypracování zápočtových prací. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním seminární práce.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (03.05.2013)

Shah, P., Hoeffner, J.: Review of Graph Comprehension Research: Implication for Instruction.

Educational Psychology Review 14(1), str. 47-69, 2002

Tufte E. R. (2002): The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press, USA

Kosslyn, S. M.: Understanding Charts and Graphs. Applied Cognitive Psychology 3(3), str. 185-226,

1989

Leindhart G., Zaslavsky O., Stein M. K. (1990): Functions, Graphs, and Graphing: Tasks, Learning, and

Teaching. Review of Educational Research, Vol. 60, č. 1, str. 1-64

Beichner R. (1994): Testing student interpretation of kinematics graphs. AM. J. Phys. 62, 750-762

Goldsworthy A., Watson R., Wood-Robinson V. (1999): Getting to grips with graphs. The Association

for Science Education, Hatfield

Roth W.M., McGinn M. K. (1997): Graphing: Cognitive ability or practice? Science Education, January,

str. 91-106

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (03.05.2013)

1. Grafické zobrazení dat ve výuce fyziky: vnímání a získávání informací, pozornost, grafická

(vizuální) gramotnost žáků, zásady zobrazování.

2. Zobrazení pohybu a typické miskoncepce žáků.

3. Dataloggery a práce s grafy.

4. Měřítka/zoomování.

5. Didaktická diskuze na téma: Graphing: cognitive ability or practice?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK