PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Řešení problémů - NUFY122
Anglický název: Problem solving
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Záměnnost : NFUF802
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (02.05.2012)
Seminář je věnován řešení problémů (převážně fyzikálních). Studenti jsou při řešení konkrétních úloh vedeni k hledání efektivních cest k řešení problému, k využívání různých reprezentací poznatků (výpočet, schéma, graf, obrázek, atd.), k uvědomování si překážek i možných pomůcek při řešení problémů. Úlohy jsou vybírány tak, aby při jejich řešení nebylo potřeba uplatňovat vyšší matematiku či fyziku (požadovaná úroveň matematických a fyzikálních poznatků nepřekročí látku střední školy).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (08.10.2017)

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučující.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (02.05.2012)

Sternberg, R. J.: Kognitivní psychologie. Portál, Praha 2002. ISBN 80-7178-376-5

Michalewicz, Z., Michalewicz, M.: Puzzle-based learning: An introduction to critical thinking, mathematics, and problem solving. Hybrid Publishers, Melbourne, 2010. ISBN 9781876462635

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (02.05.2012)

Úlohy umožňující řešení pomocí různých reprezentací - úvahou, výpočtem, graficky, experimentem. Tvořivost a její rozvíjení. Test vědeckého myšlení, rozbor testu, možnosti jeho využití při rozvíjení tohoto typu myšlení u studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK