PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do programu Wolfram Mathematica nejen pro učitele - NUFY121
Anglický název: Introduction to Wolfram Mathematica for Teachers
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Mgr. Radim Kusák
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (02.05.2012)
Předmět seznámí studenty (nejen) učitelství se základním používáním Wolfram Mathematica. Studenti se tím seznámí asi s nejsilnějším programem pro symbolické výpočty anglicky označované jako Computer Algebra Systems, zkráceně CAS. Vhodné pro studenty všech oborů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDF (02.05.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním používáním tohoto programu. Studenti budou znát základními příkazy programu a příkazy užitečné pro řešením fyzikálních úloh. Dále budou schopni v programu Mathematica tvořit 2D a 3D grafy a interaktivně měnit řešení úloh pro různé parametry příkazem Manipulate. Seznámí se také s Wolfram|Alpha a dalšími produkty související se softwarem Mathematica a obecně počítačovými algebraickým systémy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (14.06.2019)

Předmět je zakončen udělením zápočtu.

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % cvičení. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním zápočtových úloh.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Baumann, G. (2005). Mathematica for Theoretical Physics - Classical Mechanics and Nonlinear Dynamics, 2nd ed. Springer.

Baumann, G. (2005). Mathematica for Theoretical Physics - Electrodynamics, Quantum Mechanics, General Relativity and Fractals, 2nd ed. Springer.

Boccara, N. (2007). Essentials of Mathematica (With Applications to Mathematics and Physics). Springer.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (14.06.2019)

cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (02.05.2012)
 • Úvodní seznámení s programem
 • Řešení jednoduchých úloh za pomoci Solve
 • Derivace - výpočet rychlosti a zrychlení
 • Integrály v aplikaci u momentu setrvačnosti a těžiště
 • Diferenciální rovnice v pohybových rovnicích
 • Zobrazujeme fyzikální děje pomocí grafů
 • Vektory a matice ve fyzice
 • Operátory ve fyzice (grad, div, rot a Laplaceův operátor)
 • Interaktivní změna úlohy - příkaz Manipulate
 • Vzhled notebooků, různé styly prezentace
 • Práce z daty - import, export, získávání dat
 • Zajímavé příkazy pro řešení matematických úloh
 • Pokročilé výpočty - Funkcionální programování, paralelní výpočty a výpočty s CUDA
 • Práce s tabletem a interaktivní tabulí
 • Wolfram|Alpha a Mathematica
 • Další programy typu CAS a s nimi související produkty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK