PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář z fyziky - NUFY120
Anglický název: Bachelor's Seminar on Physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Seminář se zabývá zásadami psaní a prezentace odborného textu a závěrečné akademické práce. Konkrétně jsou probírána tato témata: Hlavní zásady výstavby textu, struktura závěrečných prací. Typografická úprava textu se zaměřením na odborný fyzikální text, textové editory. Zpracování a prezentace dat ve fyzikálních a didaktických oborech. Základy akademické etiky, citování a seznam bibliografických údajů. Hodnocení a obhajoba závěrečné práce. Prezentace (promítaná, formou posteru). Seminář je určen zejména pro studenty učitelství fyziky.
Poslední úprava: T_KDF (17.05.2011)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky a uspokojujícím vypracování zápočtových prací. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním seminární práce. Povaha předmětu vylučuje opravné termíny.

Poslední úprava: Kekule Martina, RNDr., Ph.D. (11.10.2017)
Literatura -

Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. a kol. Akademická příručka.Osveta. Banská Bystrica 2006.

Bell, J. Doing Your Research Project. Open University Press. Berkshire. 2005.

Henry, G. T. Graphing Data. Techniques for Display and Analysis. Sage Publications. 1995.

Rybička, J. LaTeX pro začátečníky. Konvoj. Brno 1999.

Poslední úprava: T_KDF (17.05.2011)
Sylabus -

1. Hlavní zásady výstavby textu, struktura závěrečných prací.

2. Typografická úprava textu se zaměřením na odborný fyzikální text, textové editory.

4. Zpracování a prezentace dat ve fyzikálních a didaktických oborech.

5. Základy akademické etiky, citování a seznam bibliografických údajů.

6. Hodnocení a obhajoba závěrečné práce.

7. Prezentace (promítaná, formou posteru).

8. Odborný článek.

Poslední úprava: T_KDF (17.05.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK