PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika v nás - NUFY117
Anglický název: Physics within us
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: G_F (09.06.2006)
Seminář má za úkol seznámit posluchače s fyzikálními procesy, které se odehrávají v našem těle, a které lidské tělo vykonává. Rovněž budou probírány fyzikální základy některých diagnostických metod (zobrazování, EEG, EKG). Vedle přednášek a diskuzí se počítá i s krátkými studentskými prezentacemi. Zejména pro posluchače magisterského studia učitelství fyziky.
Literatura
Poslední úprava: G_F (09.06.2006)

Materiály poskytnuté přednášejícím.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (09.06.2006)
Fyzikální procesy v našich buňkách
Buňka jako fyzikální systém, biologická membrána, nervové buňky a přenos elektrických signálů, proces vidění, principy svalové kontrakce ...

Lidské tělo
Bioenergetika, muskuloskeletární systém, zrak, sluch, hlas.

Bioelektromagnetické signály
Elektroencefalograf (EEG), elektrokardiograf (EKG), elektromagnetické stimulace tkání.

Zobrazovací metody v lékařství
Sonografie, rentgenové snímkování, počítačová tomografie (CT), pozitronová emisní tomografie (PET), magnetická rezonance (MRI).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK