PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko-didaktická propedeutika fyziky I - NUFY115
Anglický název: Physics Teaching Propedeutics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Je prerekvizitou pro: NUFY116
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (16.05.2011)
Seminář je zaměřen na nalézání a řešení každodenních problémů, se kterými se učitelé setkávají ve své praxi (základní dokumenty ovlivňující výuku fyziky ve škole, příprava výuky, příprava fyzikálních experimentů, hodnocení a klasifikace, motivace žáků při výuce fyziky, spolupráce s kolegy, atd.), a to nikoliv z hlediska teoretických poznatků pedagogiky a didaktiky, ale z hlediska konkrétních zkušeností vyučující. Účastníci semináře jsou vedeni k diskuzi nad předloženými problémy, předpokládá se jejich aktivní zapojení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (08.10.2017)

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučující.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (11.01.2018)

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2005 (4. vyd.)

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 2011

Rámcový vzdělávací program pro ZŠ a pro gymnázia.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (11.01.2018)

Jaký je dobrý učitel, dobrá škola. Základní dokumenty, kterými je učitel povinen se řídit. Role učitele ve škole. Příprava na hodinu. Organizace práce třídy. Motivace žáků. Individualizace práce ve třídě. Hodnocení žáků (sumativní i formativní).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK