PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Optika krok za krokem - NUFY113
Anglický název: Optics Step by Step
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (20.05.2004)
Výběrový seminář určený k upevnění a prohloubení základních představ o jevech a pojmech z oblasti optiky. Seminář ukazuje, jak lze při budování geometrické a vlnové optiky využít jednoduchých pokusů, prováděných samotnými studenty. Určeno pro posluchače učitelství fyziky (včetně bakalářského studia oborů Fyzika zaměřená na vzdělávání a Fyzika zaměřená na základní vzdělávání).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (08.10.2017)

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučující.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (03.05.2004)

Halliday, Resnic, Walker: Fyzika. (Část 4) Český překlad VUTIM, Prometheus 2000.

Svoboda E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 4. Prometheus, Praha 2001.

Sborníky z konferencí Veletrh nápadů učitelů fyziky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (04.05.2004)

Úlohy a jednoduché pokusy na:

Přímočaré šíření světla. Zdroje světla, využití tužkového laseru, zásady bezpečnosti.

Odraz na rovinném zrcadle, možnosti realizace válcových zrcadel. Duté a vypuklé zrcadlo - chod paprsků, zobrazení, vady.

Čočky - chod paprsků, měření ohniskové vzdálenosti, zobrazení, vady. Princip dalekohledu a mikroskopu. Model lidského oka, optické klamy, setrvačnost oka.

Lom světla na rozhraní, jednoduchá měření indexu lomu, zdánlivá hloubka ponořeného předmětu. Rozklad světla hranolem, vnímání barev, skládání barev. Lom paprsků ve vodní kapce, duha.

Vlnové vlastnosti světla a jejich ověření jednoduchými pokusy: difrakce na hraně, štěrbině, úzké překážce, optické mřížky, využití CD, DVD a dalších jednoduchých pomůcek. Interference na tenké vrstvě. Polarizace světla odrazem, rozptylem, polarizační filtry. Intenzita světla, jednoduchá fotometrie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK