PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika v experimentech II - NUFY110
Anglický název: Physics in Experiments II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NUFY024
Záměnnost : NUFY024
Anotace -
Poslední úprava: G_F (19.04.2004)
Fyzikální demonstrační pokusy rozšiřující a doplňující látku k přednáškám Fyzika I a Fyzika II (mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika). Výběrová přednáška pro 1.r. U MF.
Sylabus -
Poslední úprava: G_F (19.04.2004)

Základní i rozšiřující experimenty z kinematiky a dynamiky hmotného bodu, mechaniky tuhého tělesa, hydromechaniky a aeromechaniky, kmitů a vlnění a molekulové fyziky. Výklad se opírá o látku probíranou v příslušných přednáškách základního kurzu fyziky. Motivační demonstrační experimenty z elektřiny a magnetismu, geometrické a vlnové optiky a atomové fyziky. Specializovaná přednáška na závěr kurzu.

 • 1. Měření rychlosti střely.
 • 2. Newtonovy pohybové zákony - Poggendorfovy váhy, Maxwellův setrvačník.
 • 3. Volný pád - Galileův padostroj.
 • 4. Síly setrvačnosti, odstředivá síla, Coriolisova síla, Foucaultovo kyvadlo.
 • 5. Mechanické vlnění, lineární harmonický oscilátor, akustické harmonické kmity, Huyghensův princip, Dopplerův jev, stojaté vlnění příčné, tlumené kmity, vynucené kmity.
 • 7. Zákon zachování mechanické energie (kulička na kulové dráze).
 • 8. Zákon zachování hybnosti (vozík s kyvadlem, rázostroj).
 • 9. Moment síly (neposlušná cívka).
 • 10. Moment setrvačnosti (válce na nakloněné rovině).
 • 11. II. impulsová věta (točna a činky, točna a setrvačník, lokomotiva na točně).
 • 12.Pokusy se setrvačníky (Kardanův závěs, gyroskopický efekt zavěšený setrvačník, setrvačník v kouli).
 • 13.Pascalův zákon, Archimedův zákon, hydrostatický tlak.
 • 14.Proudění v trubici o konstantním průřezu, Venturiho trubice, tření v kapalině, laminární a turbulentní proudění.
 • 15. Povrchové napětí kapalin.
 • 16. Var za sníženého tlaku.
 • 17.Šíření tepla vedením v pevných látkách a sáláním (Croockesův radiometr).
 • 18.Objemová teplotní roztažnost kapalin a pevných látek, délková teplotní roztažnost pevných látek.
 • 19. Brownův pohyb.
 • 20. Tepelná vodivost plynů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK