PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy meteorologie I - NUFY109
Anglický název: Contemporary Problems in Meteorology I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NUFY060
Záměnnost : NUFY060
Anotace -
Poslední úprava: G_F (29.03.2004)
Výběrová přednáška s obsahem: úloha meteorologie v současné společnosti, základní pojmy související s prognózou počasí, úkoly meteorologie v národním hospodářství, nejdůležitější optické, akustické a elektrické jevy v ovzduší, ekologické aspekty meteorologie. Určeno pro 4.- 5.r. U MF/SŠ , 4.r. U MF/ZŠ.
Literatura
Poslední úprava: G_F (29.03.2004)

(1) J. Bednář, O. Zikmunda: Fyzika mezní vrstvy atmosféry. Academia, Praha, 1985, 245 str

(2) J. Bednář: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Atmosférická optika, akustika a elektřina. Academia, Praha, 1989, 236 str

Sylabus
Poslední úprava: G_F (29.03.2004)

Základní atmosférické děje a meteorologické pojmy (tlakové útvary, cirkulace atmosféry, fronty, inverze atd.).

Struktura a historický vývoj meteorologie jako vědní disciplíny.

Meteorologie a prognóza počasí.

Základy fyziky oblaků a srážek.

Meteorologie a ochrana prostředí.

Optické, akustické a elektrické jevy v atmosféře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK