PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální praktikum II pro obor Fyzika zaměřená na vzdělávání - NUFY098
Anglický název: Practical Course in Physics II for Education Focused Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: RNDr. Vojtěch Hanzal
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Základní úlohy z elektřiny a magnetismu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Základní úlohy z elektřiny a magnetismu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (04.10.2017)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1989

Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN 1983

Bakule R. a kol.: Fyzikální praktikum pro učitelské obory, UK Praha, 1983

Englich J.: Úvod do praktické fyziky I, Zpracování výsledků měření, Matfyzpres, Praha 2006

Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

internetové stránky Základního fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Doplňková literatura:

Bakule R., Föhnrich J., Matěna V., Slavínská D.: Fyzikální praktikum pro přírodovědné obory, UK Praha 1977

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1984

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

praktikum

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

Měření odporů metodou přímou a substituční.

Měření malých odporů, Wheatstonův a Thomsonův můstek.

Měření napětí osciloskopem.

Měření účiníku.

Měření indukčnosti a kapacity přímou metodou .

Měření impedancí rezonanční metodou.

Charakteristiky termistoru.

Měření vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče.

Měření charakteristiky vakuové, polovodičové a Zenerovy diody. Použití AD převodníku

Relaxační kmity.

Charakteristiky triody, studium jednoduchého zesilovače.

Přechodové jevy v sériovém RLC obvodu.

Měření s torzním magnetometrem. Zákon Biotův-Savartův.

Studium hysterezích smyček feritů.

Měření intenzity magnetického pole kruhových cívek a solenoidu.

Měření molární konduktivity elektrolytů v závislosti na koncentraci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK