PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální panorama I - NUFY088
Anglický název: Panorama of Physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Záměnnost : NUFY076
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Výběrový seminář, na němž pracovníci fyzikálních kateder MFF prezentují své obory s cílem informovat o jejich šíři záběru, novinkách, trendech, zajímavostech, užitečnosti, i s cílem předvést, jak se dá daný vědní obor poutavě přiblížit i na elementárnější úrovni. Určeno posluchačům 3.r. Bc FV / FM, FMz.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.10.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu. Pokud je účast studenta nižší než 75%, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním seminární práce. Povaha předmětu vylučuje opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: G_F (26.05.2003)

Vhodnou literaturu konkrétně doporučují pracovníci vystupující na seminářích.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (26.05.2003)

Konkrétní témataprezentovaná na seminářích se určují v každém semestru i s přihlédnutím k zájmu posluchačů. (Příklady témat: Pohledy do zemského nitra, Předpovědi počasí, Šíření znečištění v ovzduší, Krystalografie, Historie fyziky nízkých teplot, Biofyzika, Solární energie, Fyzika povrchů, Nanokrystaly, Akustická defektoskopie, Fyzika plazmatu, Fyzika polymerů, Molekulární simulace, Částicová fyzika, Jaderná fůze, Rentgenová astronomie...)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK