PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum multimediální techniky - NUFY086
Anglický název: Practical Course in Multimedia Technology
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Seminář zaměřený na praktické získání dovedností v práci jak s klasickou audio, video, foto technikou, tak s počítačovým zpracováním a prezentací audiovizuálních materiálů. Určeno posluchačům 1.r. Bc FV / FMz, jako výběrový seminář i pro ostatní zájemce.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (10.02.2006)

Lustig,F., Lustigová, Z., Vlášek, P.: "Školní experimentální systém ISES, příručka k soupravě, PC-IN-OUT Praha, U Druhé Baterie 29, Praha 6, 1992-1996-2005, 109 s.

Hlavenka, J.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní WEB site, Computer Press, Brno, 2000, 520s.

Riley, R.: Cool Edit 2000 a Cool Edit Pro 2, nahrávání, úpravy, efekty, Computer Press, Brno, 2004, 246s.

Interaktivní tabule PoinTech: http://www.plus-vision.com/en/

Interaktivní tabule Activ Studio 2: http://www.prometheanworld.com/

Videokonference: http://www.polycom.com/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (11.06.2019)

zápočet - aktivní účast

Sylabus -
Poslední úprava: KOUPIL (20.04.2004)

Výběrový seminář je určen zejména pro studenty učitelství, probíhá v letním i zimním semestru se shodným obsahem. Lze zapsat pouze jednou. Skládá se ze šesti frontálně vedených seminářů a šesti samostatných úloh. Učební texty pro přípravu na samostatné úlohy budou předem umístěny na webu.

Frontálně vedené semináře:

Tyto hodiny jsou vedeny formou podobnou běžným softwarovým školením. Vzhledem k omezenému časovému rozsahu se budeme věnovat převážně základům práce v příslušném programu. Přímo v průběhu výuky budou posluchači realizovat jednoduché úkoly pod vedením vyučujícího, po skončení "přednáškové části" zpracují z připraveného materiálu na základě získaných znalostí miniprojekt odpovídající tématu.

1. Corel Draw - vektorový grafický editor (2 semináře)

Základy práce s jedním z nejběžnějších grafických editorů, rozdíly práce s vektorovou a rastrovou grafikou (křivky, objekty a text, barvy a výplně, filtry).

2. Corel Photopaint - bitmapový editor

Práce s rastrovými grafickými soubory. Digitalizace obrazu (scanner, digitální fotoaparát), jeho zpracování (otáčení, retuše, ořezy, barevné korekce, převzorkování) a export (vhodné typy souborů).

3. Základy HTML (2 semináře)

Jednoduchá tvorba internetových stránek, struktura dokumentu, základní formátovácí značky, tabulky, vkládání grafiky, odkazy, rámy. Umístění stránek na internet.

4. ISES - Školní experimentální systém

Počítačem podporovaná školní měření. Seznámení se soupravou čidel (voltmetr, ampérmetr, teploměr, siloměr, mikrofon atd.), rozhraním ISES a počítačovým prostředím. Jedno a vícekanálová měření, možnosti grafického zobrazení. Možnosti vzdálených měření po internetu.

Úlohy:

1. Audiotechnika

Propojení počítače s analogovým zdrojem signálu (mikrofon, gramofon, magnetofon, hi-fi věž). Digitalizace zvuku (program Záznam zvuku a složitější nástroje). Úprava zvuku (Frekvenční filtry, odstranění šumu a praskání, změna výšky a trvání apod.) a střih. Export do souboru (komprese), na CD nebo výstupní zařízení. Ke složitějším úkonům bude používán program Adobe Audition.

2. Videotechnika

Pořízení záznamu analogovou nebo digitální videokamerou (kamkordérem), digitalizace / zachytávání signálu. Základy práce se střihovým programem Adobe Premiere. Úprava rychlosti původního videozáznamu, klíčování pozadí, překrývání a průhlednosti, vkládání grafiky a jednoduchá animace, přidání hudby na pozadí. Export hotového klipu do výsledného formátu.

3. Upgrade počítače na multimediální počítač

Aneb jak udělat ze staršího počítače multimediální ? praktické cvičení v práci s hardwarem. Rozšíření počítače o periferie (zvuková karta a CD-ROM), nalezení a instalace vhodných ovladačů. Upgrade grafické karty a nastavení zobrazení.

4. Připojení k internetu

Jak se připojit z domova nebo z holé pustiny. Připojení po telefonním modemu a po mobilním telefonu (GPRS). Získání účtu zdarma u některého ze zprostředkovatelů a přihlášení k tomuto účtu. Teoreticky budou zmíněny i další technologie (ADSL, kabelová televize, satelitní přenos, ethernet v rozvodné síti 230V)

5. Užitečné programy zdarma I. ? Internet

Sharewarové a freewarové programy pro komunikaci po síti (instant messaging), sdílení plochy (NetMeeting, VNC), editory HTML, bezpečnost na síti (firewall, antiviry).

6. Užitečné programy zdarma II. ? Kancelářské programy, systémové nástroje a grafika

Open Office - OpenSource alternativa k MS Office. Prohlížeče a editory grafických souborů. Vypalovací programy. Systémové a diagnostické nástroje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK