PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický úvod do elektroniky II - NUFY084
Anglický název: Practical Introduction to Electronics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/kpe.php
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Kurs navazuje na Praktický úvod do elektroniky v ZS. Studenti pod vedením učitele navrhují a realizují jednoduchá zapojení pomocí standardních technik (pájení, kontaktní pole atd.). Témata: základní zapojení s operačními zesilovači, použití některých dalších integrovaných obvodů (zdroje, generátory kmitů), aplikace elektroniky při výuce fyziky na střední škole, jednoduché elektronické konstrukce dle dohody s vedoucími kursu.
Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (21.05.2004)

Tichý M.: Elektronika, WWW skripta, MFF UK, 1998. WWW adresa http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy

Punčochář J.: Operační zesilovače v elektronice, BEN, Praha, 1997

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (16.05.2005)

Operační zesilovače, princip činnosti, invertující a neinvertující zesilovač, analogové sečítání, odečítání, integrování a derivování elektrických signálů. Komparátory. Použití operačních zesilovačů ve spojení s čidly osvětlení, teploty, tlaku atd. Operační zesilovače ve fyzikálních aplikacích (měření náboje, hysterezní smyčka feromagnetika...).

Integrované stabilizátory napětí.

Logické integrované obvody, kombinační a sekvenční logika, logické členy, klopné obvody, čítače.

Integrované generátory kmitů.

Integrované zesilovače.

Další temata i mimo rámec integrované techniky (např. trojfázová soustava napětí atd.) dle zájmu a potřeb účastníků kursu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK