PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický úvod do elektroniky - NUFY082
Anglický název: Practical Introduction to Electronics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/kpe.php
Garant: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Záměnnost : NFUF303
Je neslučitelnost pro: NFUF303
Je záměnnost pro: NFUF303
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Úvodní seznámení se základními elektronickými součástkami a jejich použitím v jednoduchých elektrických obvodech. Studenti pod vedením učitele navrhují a realizují jednoduchá zapojení pomocí standardních technik (pájení, kontaktní pole atd.). V rámci Praktického úvodu do elektroniky pracují studenti v malých skupinkách, kde si přednášenou látku pod dohledem vedoucího kursu okamžitě prakticky vyzkouší. Kurs je rozdělen do bloků viz sylabus.
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (13.10.2017)
Literatura -

Tichý M.: Elektronika, WWW skripta, MFF UK, 1998. WWW adresa http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy

Vybrané části z publikací typu „Poznáváme elektroniku“ dle zadání vedoucího semináře

Materiály vedoucího semináře na http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy

Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)
Sylabus -

Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod se spínači, přepínači a žárovkami, realizace logických funkcí.

Měření proudu a napětí, paralelní a sériové zapojení, řazení zdrojů.

Zapojení elektrické instalace 230V, princip ochrany samočinným odpojením od zdroje (funkce ochranného kolíku v zásuvce) a co z toho plyne pro propojování elektronických měřicích přístrojů napájených z elektrické sítě.

Osciloskop, princip činnosti, obsluha osciloskopu, jeho použití při elektrických měřeních.

Rezistor, funkce rezistoru ve stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu.

Kondenzátor, princip činnosti a jeho funkce ve stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu.

Dioda, usměrňovače, filtrace usměrněného napětí.

Cívka, princip činnosti a její funkce ve stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu.

Tranzistor, činnost tranzistoru, tranzistor jako spínač, jednoduchý tranzistorový zesilovací stupeň ("zobrazení zvuku na osciloskopu"), emitorový sledovač.

Astabilní multivibrátor.

Další dle konkrétního zájmu účastníků kursu.

Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK