PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Měřicí technika ve fyzice - NUFY078
Anglický název: Measuring Technology in Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.
Ing. Miloš Pfeffer, CSc.
RNDr. Vojtěch Hanzal
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)
Posluchači se seznámí s přizpůsobením různých zdrojů signálů, vyskytujících se ve fyzikálním experimentu, jejich zpracováním a detekcí, s měřením analogových signálů a jejich převodem do digitálního tvaru a naopak. Součástí kurzu je i seznámení s metodikou sběru experimentálních dat a jejich zpracování Určeno pro 3.r. U MF,FI/SŠ
Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)

Metody detekce analogových signálů asynchronním a synchronním

detektorem, tvarování signálů pomocí spínacích obvodů, aplikace operačních

zesilovačů pro filtraci a tvarování signálů, převody analogových signálů na digitální

pomocí A/D převodníků a jejich zpětný převod do analogového tvaru pomocí D/A

převodníků. Komunikace PC s měřícími přístroji systému pomocí standardních

rozhraní, přenos a zpracování získaných dat v PC.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK