PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vlnění a akustika - NUFY077
Anglický název: Wave Motion and Acoustics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (22.05.2001)
Úvodní přednáška. Vysvětluje a demonstruje základní pojmy z oblasti vlnění, kmitání a akustiky se speciálním přihlédnutím k akustice hudební. Očekávají se jen základní předběžné znalosti kalkulu. Přednáška je orientována na budoucí učitele. Určeno pro 2.r.MF/SŠ.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. (13.05.2005)

Jiříček Ondřej: Úvod do akustiky. Skriptum ČVUT, FEL, 2002, 146 str.

Obdržálek Jan: Fyzikální terminologická čítanka se slovníčkem ČA a AČ. Rozhledy matematicko-fyzikální, 1998-1999.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. (13.05.2005)

Základní pojmy z vlnění

Vlnění, chvění a kmitání. Doba kmitu, kmitočet, délka vlny, vlnočet, rychlost vlny fázová a grupová. Dopplerův jev.

Akustika

Problematika akustiky všeobecně. Klasifikace základních oborů.

Fyzikální akustika

Akustické veličiny: výchylka, rychlost, zrychlení, tlak. Intenzita zvuku, hlasitost. Hladiny, práce s dB.

Hudební akustika

Zvuk, hluk, tón a jeho charakteristiky subjektivně i objektivně. Tonální pojetí hudby. Ladění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK