PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurs praktické elektroniky - NUFY074
Anglický název: Course in Practical Electronics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/kpe.php
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (25.05.2001)
Seminář je určen zájemcům o praktickou elektroniku včetně počítačové techniky. Vhodné pro studenty libovolného ročníku učitelského studia. Zúčastnit se mohou i studenti z neučitelských oborů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (11.06.2019)

zápočet - aktivní účast

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (04.05.2004)

Šícha, M., Tichý, M.:"Elektronické zpracování signálů", SPN Praha, 1987

Frisch,H.:"Základy elektroniky a elektronických materiálů", SNTL, 1987

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (04.05.2004)

Předpoklady: obecné základy elektroniky, amatérské znalosti, aj.

Seminář je jednosemestrální a probíhá v zimním i letním semestru se stejným obsahem

Nebaví vás základní praktikum, nebaví vás teoretická elektřina, nebaví vás psát protokoly a přesto byste rádi experimentovali a porozuměli elektronice kolem vás, pak právě pro vás je určen tento nekonvenční seminář .

Neformální úvodní blok do světa elektroniky z vás udělá znalce oboru a dodá vám odvahu zapojit si vlastní individuální konstrukce. Pouze se znalostí Ohmova zákona ,dělení a násobení se pustíme do realizací zapojení s tranzistorem, s operačním zesilovačem, s číslicovými obvody. Seminář je veden typickým amatérským elektronickým slangem. Nic není předem nachystáno, vše se tvoří pod vašima rukama.

Budete mít jedinečnou možnost získat elektrotechnické dovednosti, jako jsou příprava a výroba vlastního plošného spoje, letování, technika universálních plošných spojů, technika drátovací, technika montážních kontaktních polí aj.

Taky něco o počítačích. K čemu je dobrý starý počítač generace AT, XT. K rozebrání a opětovnému složení, k ovládání vláčku, že by se hodil i k měření, aneb bastlíme jednoduché převodníky. Naučíme počítač přehrávat zvuky, atd.

Úvodní lekce jsou frontální a jsou určené pro seznámení se s jednoduchými základními zapojeními s tranzistorem a operačním zesilovačem aj., ale i pro seznámení se s měřící technikou a s měřícími metodami. Vše a vždy zásadně prakticky. Svěřte se tomuto semináři.

Náměty, které zatím nemáme nachystané, ale v budoucnu se mohou objevit - realizace jednoduchých stavebnic z katalogů Conrad, Veleman Kit aj. Typicky: dálkové ovládání, spínače po telefonu, parkovací radar, autoalarm, regulátor teploty, detektor kovů, plynů, záření, pohybu i lži, realizace videokamery na bázi CCD, atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK