PředmětyPředměty(verze: 882)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Symbolický seminář fyziky - NUFY067
Anglický název: Symbolic Seminar on Physics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (22.05.2001)
Základy práce se systémy pro symbolické manipulace, jazyk MAPLE. V rámci semináře se řeší příklady ilustrující možnosti algebraických manipulátorů zmenšovat bariéru, jakou je pro studenty matematická formulace fyzikálních zákonů. Zejména pro 3. ročník učitelství fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (12.10.2017)

Zápočet se uděluje za aktivní účast na více jak dvou třetinách seminářů. Aktivní účastí se myslí řešení krátkých problémů předkládaných během seminářů ať již samostatné nebo s pomocí.

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly, tedy zápočet se opakovat nedá.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (13.05.2005)

Základy práce se systémy pro symbolické manipulace, jazyk MAPLE.

V rámci semináře se řeší příklady ilustrující možnosti algebraických manipulátorů zmenšovat bariéru, jakou je pro studenty matematická formulace fyzikálních zákonů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK