Fyzikální praktikum II pro obor Učitelství pro SŠ - NUFY066
Anglický název: Practical Course in Physics II for Secondary School Teaching
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/studium/zfp/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jan Lipták, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (26.05.2003)
Základní úlohy z elektřiny a magnetismu. Určeno v letním semestru pro 2.r. U MF/SŠ a v zim.sem. pro 3.r. U FI/SŠ.
Literatura
Poslední úprava: G_F (11.04.2003)

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1989

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1984

Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SNTL 1983

Bakule R. a kol.: Fyzikální praktikum pro učitelské obory, UK Praha, 1983

Bakule R., Föhnrich J., Matěna V., Slavínská D.: Fyzikální praktikum pro přírodovědné obory, UK Praha 1977

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Lipták, CSc. (09.03.2015)

Měření odporů metodou přímou a substituční.

Měření malých odporů, Wheatstonův a Thomsonův můstek.

Měření napětí osciloskopem.

Měření účiníku.

Měření indukčnosti a kapacity přímou metodou .

Měření impedancí rezonanční metodou.

Charakteristiky termistoru.

Měření vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče.

Měření charakteristiky vakuové, polovodičové a Zenerovy diody. Použití AD převodníku

Relaxační kmity.

Charakteristiky triody, studium jednoduchého zesilovače.

Přechodové jevy v sériovém RLC obvodu.

Měření s torzním magnetometrem. Zákon Biotův-Savartův.

Studium hysterezích smyček feritů.

Měření intenzity magnetického pole kruhových cívek a solenoidu.

Měření molární konduktivity elektrolytů v závislosti na koncentraci