PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zajímavosti v optice - NUFY064
Anglický název: Curiosities in Optics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (18.05.2001)
Optické jevy, moderní optické přístroje a technologie, optické klamy a další zajímavosti, na které není prostor v základní přednášce. Součástí semináře jsou praktické ukázky na specializovaných pracovištích. Určeno pro 2.- 4.r. U MF/SŠ, případně pro další posluchače, kteří nestudují experimentální obory fyziky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: STEPJOS/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

Ukázat studentům zajímavá optická zařízení a optické jevy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (16.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem, který se uděluje za dostatečnou aktivní účast na exkurzích a seminářích (nejméně 70%).

S ohledem na charakter předmětu nejsou možné opravné pokusy o udělení zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (10.05.2005)

K tomuto předmětu se literatura neudává.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAUMRUK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

Seminář s praktickými ukázkami a exkurzemi na vybraná výzkumná pracoviště v Praze

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (16.05.2005)

Optické jevy, moderní optické přístroje a technologie, optické klamy a další zajímavosti, na které není prostor v základní přednášce.

Součástí semináře jsou prohlídky specializovaných pracovišť, zejména:

1. Laboratoře laserové spektroskopie

2. Výroba optických prvků

3. Obří pulsní laserový systém Asterix

4. Štefanikova hvězdárna

5. Příprava a aplikace optických biosenzorů

Určeno pro 2.- 4.r. U MF/SŠ, případně pro další posluchače, kteří nestudují experimentální obory fyziky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK