PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální praktikum I - NUFY059
Anglický název: Practical Course in Physics I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/studium/zfp/
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Záměnnost : NUFY021
Anotace -
Poslední úprava: ()
Úlohy z mechaniky a molekulové fyziky. Podrobnější informace na http://www.mff.cuni.cz/iso/study/xbk/zfp/home.htm Určeno pro 2.r. U MF/ZŠ.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Valenta, Ph.D. (09.05.2005)

Sprušil, B., Zielenicová, P.:Úvod do teorie fyzikálnich měření. SPN, Praha 1986

Slavínská D., Stulíková I., Vostrý P.:Fyzikální praktikum I. Mechanika a molekulová fyzika, SPN Praha 1989

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I,II, SNTL 1983

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (21.05.2003)

Měření tíhového zrychlení.

Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru.

Studium kmitů vázaných oscilátorů.

Studium otáčení tuhého tělesa.

Měření momentu setrvačnosti kola.

Měření modulu pružnosti v tahu.

Dynamická zkouška deformace látek v tlaku.

Studium Brownova pohybu.

Měření viskozity.

Studium proudění viskozní kapaliny trubicemi kruhového průřezu.

Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky.

Studium teplotní závislosti povrchového napětí.

Rychlost šíření zvuku.

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK