PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z fyziky III - NUFY055
Anglický název: Selected Topics on Physics III
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Prerekvizity : NUFY021, NUFY042, NUFY043
Anotace -
Poslední úprava: ()
Vybrané laboratorní práce na katedrách kovů, polovodičů, jaderné fyziky a v laboratořích fyzikálních praktik. Určeno pro 4.r. U MF/ZŠ.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Brož, J.: Základy fyzikálních měření I. SPN 1967

Návody k jednotlivým laboratorním úlohám

Sylabus -
Poslední úprava: ()

4 odborně zaměřené laboratorní práce z následujících okruhů:.

1. Fyziky kovů.

2. Fyzika polovodičů.

3. Jaderná fyzika.

4. Elektronika.

Po dohodě lze nahradit laboratorními pracemi i z jiných okruhů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK