PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Jaderná fyzika - NUFY045
Anglický název: Nuclear Physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Výběrové cvičení k přednášce UFY018. Určeno pro 4.r. U MF,FI/SŠ.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Výběrové cvičení k přednášce UFY018.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (11.10.2017)

Pro udělení zápočtu je vyžadována aktivita během semestru (dvě prezentace na dohodnutá témata) a úspěšné vyřešení krátké zápočtové písemky. Zápočet lze opakovat doplněním dosud nesplněných požadavků.

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (02.06.2006)

Cvičení je zaměřeno na zvládnutí jednoduchých standardních výpočtů v dané tématice a na diskusi způsobu, jakým tyto partie středoškolským studentům vykládat. Součástí cvičení jsou prezentace posluchačů a jejich ladění.

Tématické okruhy:

Základní vlastnosti jader, vazbová energie, vlastnosti jaderných sil.

Přirození a umělá radioaktivita. Charakteristiky jaderného záření. Interakce záření s prostředím. Účinný průřez.

Využití ionizujícího záření ve výzkumu a v průmyslu. Základy dozimetrie.

Základní charakteristiky jaderných reakcí, výpočty pomocí zákonů zachování.

Štěpné jaderné reaktory. Základy fyziky reaktorů a jejich kinetiky. Jaderná a radiační bezpečnost. Jaderné odpady a jejich zpracování. Fúzní jaderné reaktory.

Elementární částice, historie a současný pohled. Systematika.

Interakce. Současný standardní model.

Metody fyziky vysokých energií. Urychlovače a detektory.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK