PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář z Fyziky III - NUFY038
Anglický název: Seminar on Physics III
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Seminář k přednášce UFY014. Určeno pro 2.r. U MF/ZŠ.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Interní sbírka úloh (studenti dostanou k dispozici na cvičení)

Brož, J., Rotter, M.: Příklady z molekulové fyziky a termiky. (skriptum) SPN, Praha 1980

Hajko, V.: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava 1980

Syrový,A.: Sbírka příkladů z fyziky. SNTL, Praha 1971

středoškolské sbírky úloh

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Seminárně pojaté cvičení s diskusemi o řešení příkladů a kvalitativních problémových úloh z následujících okruhů:.

1. Základní představy o hmotě.

2. Zákony ideálního plynu.

3. Molekulárně kinetická teorie plynů, transportní jevy.

4. Teplo, tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice.

5. První hlavní věta termodynamická.

6. Druhá hlavní věta termodynamická, entropie.

7. Reálné plyny, Van der Waalsova rovnice.

8. Fázové přechody.

9. Molekulární jevy v kapalinách.

10. Teplotní roztažnost látek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK