PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z molekulové fyziky - NUFY026
Anglický název: Exercises in Molecular Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2002
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace
Poslední úprava: ()
Výběrové cvičení k přednášce U198. Určeno pro 1.r. U MF/SŠ.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Interní sbírka úloh (studenti dostanou k dispozici na cvičení)

Brož, J., Rotter, M.: Příklady z molekulové fyziky a termiky. (skriptum) SPN, Praha 1980

Hajko, V.: Fyzika v príkladoch. Alfa, Bratislava 1980

Syrový,A.: Sbírka příkladů z fyziky. SNTL, Praha 1971

středoškolské sbírky úloh

Sylabus
Poslední úprava: ()

Náplní cvičení je řešení fyzikálních úloh a problémů k následujícím tématům:.

1. Základní představy o hmotě.

2. Zákony ideálního plynu.

3. Molekulárně kinetická teorie plynů, transportní jevy.

4. Teplo, tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice.

5. První hlavní věta termodynamická.

6. Druhá hlavní věta termodynamická, entropie.

7. Reálné plyny, Van der Waalsova rovnice.

8. Fázové přechody.

9. Molekulární jevy v kapalinách.

10. Teplotní roztažnost látek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK