PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika I (2. část) - NUFY025
Anglický název: Physics I (part 2)
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Josef Klimovič, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základní představy o hmotě. Plyny: molekulárně kinetická teorie plynů v modelu ideálního plynu, reálné plyny. Kapaliny: molekulární jevy v kapalinách. Základy rovnovážné termodynamiky. Fázové přechody. Určeno pro 1.r. U MF/SŠ , 2.r. U FI/SŠ.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

1. R. Bakule, J. Brož: Molekulová fyzika. (Skriptum). UK Praha, 1982

2. R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands: Feynmanove prednášky z fyziky ALFA Bratislava, 1982

3. S.E. Friš, A.V. Timorevová: Kurs fyziky I. NČSAV Praha, 1962

4. E. Svoboda, R. Bakule: Molekulová fyzika. Academia Praha, 1992

Sylabus
Poslední úprava: ()

1. Základní představy o hmotě.

2. Plyny.

3. Molekulárně kinetická teorie plynů v modelu ideálního plynu.

3.1. Ideální plyn, molekulární chaos, Brownův pohyb.

3.2. Mikroskopická interpretace tlaku a teploty.

3.3. Maxwellovo rozdělení.

3.4. Střední charakteristiky pohybu molekul (střední rychlost, střední volná dráha, střední počet srážek).

3.5. Transportní jevy v plynech (difúze, vnitřní tření, tepelná vodivost).

4. Základy termodynamiky.

4.1. Termodynamická soustava a její rovnováha.

4.2. Teplo, teplota, tepelná kapacita.

4.3. První hlavní věta termodynamická, vnitřní energie ideálního plynu.

4.4. Vratné děje, Carnotův cyklus, termodynamická teplota.

4.5. Druhá hlavní věta termodynamická, entropie.

5. Reálné plyny.

5.1. Van der Waalsova rovnice.

5.2. Vnitřní energie reálného plynu.

5.3. Jouleův-Thomsonův jev, zkapalňování plynů.

6. Fázové přechody.

6.1. Rovnovážný fázový diagram jednosložkové soustavy, Gibbsovo pravidlo fází.

6.2. Skupenská tepla a teploty fázových přechodů.

7. Kapaliny.

8. Molekulární jevy v kapalinách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK