PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální obraz světa - NUFY023
Anglický název: Physics Worldview
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NFUF503
Záměnnost : NFUF503
Je neslučitelnost pro: NFUF503
Je záměnnost pro: NFUF503
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BROKLOVA/MFF.CUNI.CZ (01.04.2008)
Souhrnný pohled na vybrané partie fyziky, strukturu fyzikálních zákonů a na to, jak fyzika (a věda obecně) poznává svět. Určeno pro magisterské studium učitelství fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.05.2020)

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probraných partií, viz sylabus. Zkouška má dva opravné termíny.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (12.10.2020)

Pro část předmětu věnovanou úvodu ("velké" fyzikální teorie, rozměry a hmoty vesmírných objektů) a gravitaci (od klasické teorie po OTR) jsou k dispozici elektronické materiály na https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/FOS/ .

Pro část vedenou V. Žákem (témata prolínající různými fyzikálními obory, např. energie, pohybové rovnice aj.) bude literatura postupně od začátku výuky v listopadu 2020 uváděna na http://kdf.mff.cuni.cz/~zak/vyuka.php.

Kuhn: Struktura vědeckých revolucí

Feynman: O povaze fyzikálních zákonů

Sander Bais: The Equations: Icons of Knowledge

Feynman R.: Podivuhodná teorie světla a látky

Skála L.: Úvod do kvantové mechaniky (kapitoly 17 - 20)

Griffiths, David J. Introduction to elementary particles, Weinheim : Wiley-VCH, 2008

a další dle zadání vedoucích semináře

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (12.10.2020)

V období distanční výuky v ZS 2020/2021 bude výuka probíhat formami kombinujícími samostudium a online přednášky resp. konzultace.

(Studenti budou s konkrétní realizací online výuky seznámeni po jejich návratu z pedagogické praxe, tj. po konci října 2020.)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. (09.10.2017)

Ústní zkouška (z probraných partií, dle sylabu). Lze mít až dva opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (12.10.2020)

Co rozumíme fyzikálním obrazem světa. "Velké" fyzikální teorie, jejich vztah a meze platnosti. Rozměry a hmoty vesmírných objektů.

Fyzika na velkých škálách: gravitace a zakřivený prostoročas.

Fyzika na malých rozměrech aneb interakce a jejich sjednocování.

"Fyzika čtená podruhé": souhrnné pohledy na vybrané partie fyziky.

Pohybové rovnice ve fyzice.

Energie ve fyzice.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (24.09.2020)

Pro část předmětu věnovanou úvodu ("velké" fyzikální teorie, rozměry a hmoty vesmírných objektů) a gravitaci (od klasické teorie po OTR) jsou k dispozici elektronické materiály na https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/FOS/ .

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK