PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální obraz světa - NUFY023
Anglický název: Physical Worldview
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: BROKLOVA/MFF.CUNI.CZ (01.04.2008)
Souhrnný pohled na vybrané partie fyziky, strukturu fyzikálních zákonů a na to, jak fyzika (a věda obecně) poznává svět. Určeno pro magisterské studium učitelství fyziky.
Literatura -
Poslední úprava: BROKLOVA/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Kuhn: Struktura vědeckých revolucí

Feynman: O povaze fyzikálních zákonů

Sander Bais: The Equations: Icons of Knowledge

Feynman R.: Podivuhodná teorie světla a látky

Skála L.: Úvod do kvantové mechaniky (kapitoly 17 - 20)

a další dle zadání vedoucích semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. (09.10.2017)

Ústní zkouška (z probraných partií, dle sylabu). Lze mít až dva opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: BROKLOVA/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Co rozumíme fyzikálním obrazem světa. "Velké" fyzikální teorie, jejich vztah a meze platnosti.

Fyzika na velkých škálách: gravitace a zakřivený prostoročas.

Fyzika na malých rozměrech aneb interakce a jejich sjednocování.

"Fyzika čtená podruhé": souhrnné pohledy na vybrané partie fyziky.

Věda, vědecká metoda, metody poznání.

O vědecké práci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK