PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Astronomie a astrofyzika - NUFY020
Anglický název: Astronomy and astrophysics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://astro.mff.cuni.cz/wolf/U104.htm
Garant: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (24.05.2001)
Postavení Země ve vesmíru. Astrodynamika. Záření v astrofyzice. Základy astrofyziky. Stelární a galaktická astronomie. Sluneční soustava. Kurs základů astronomie pro 4.r. U MF/ZŠ a 5.r. U MF,FI /SŠ.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (16.10.2017)

Zkouška sestává z písemné, ústní a praktické části.

Písemná část odpovídá jednomu příkladu, který koresponduje se sylabem přednášky.

Požadavky k ústní části odpovídají odpřednášené látce v průběhu celého semestru.

V praktické části jsou vyžadovány základní dovednosti s otočnou mapou hvězdné oblohy.

Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení všech tří částí.

Kromě řádného termínu jsou možné dva termíny opravné.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (06.10.2017)

Macháček, M.: Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika, Prometheus 1998

Šolc a kol: Fyzika hvězd a vesmíru, SPN 1983

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (06.10.2017)

Zkouška sestává z písemné, ústní a praktické části.

Písemná část odpovídá jednomu příkladu, který koresponduje se sylabem přednášky.

Požadavky k ústní části odpovídají odpřednášené látce v průběhu celého semestru.

V praktické části jsou vyžadovány základní dovednosti s otočnou mapou hvězdné oblohy.

Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení všech tří částí.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (06.10.2017)

Postavení Země ve vesmíru. Pohyby nebeských těles, precese, nutace, aberace, paralaxa, refrakce. Určování vzdálenosti a jednotky, určování času a kalendář, zatmění Slunce a Měsíce.

Nebeská mechanika. Gravitace, Newtonův gravitační zákon, Keplerovy zákony, problém 2 těles, Binetova rovnice, pohyb po elipse, Keplerova rovnice a její řešení, viriálová věta.

Záření v astrofyzice. Pogsonova rovnice, vizuální, absolutní a bolometrická hvězdná velikost, modul vzdálenosti. Záření AČT a definice teplot: Planckův, Wienův, Rayleighův-Jeansův a Stefanův-Boltzmannův zákon; excitace a ionizace. Boltzmannova a Sahova rovnice.

Základy astrofyziky. Spektra a spektrální klasifikace hvězd, stavový diagram, Hertzsprungův-Russellův diagram, barevný diagram. Vnitřní stavba hvězd: rovnice hydrostatické rovnováhy, odhad teploty a tlaku v nitru hvězd, jaderné reakce ve hvězdách. Vývoj hvězd: Jeansovo kritérium, vývojové stopy v HR-diagramu, závěrečná stádia vývoje hvězd.

Stelární a galaktická astronomie. Radiální, tangenciální a prostorová rychlost, vlastní pohyb. Proměnné hvězdy: cefeidy, hvězdy RR Lyr, T Tau, miridy, novy, supernovy. Proměnné hvězdy v HR-diagramu. Zákrytové dvojhvězdy, spektroskopické dvojhvězdy, vizuální dvojhvězdy, dynamická paralaxa. Hvězdokupy a asociace, stavba Galaxie, klasifikace galaxií, rotace Galaxie a Oortovy konstanty. Kvasary.

Sluneční soustava. Slunce: vnitřní stavba, fotosféra, chromosféra, koróna, sluneční vítr, sluneční činnost, relativní číslo. Tělesa zemského typu: Merkur, Venuše, Mars, Měsíc, Pluto. Velké planety: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Malá tělesa s.s.: družice planet, planetky, komety, meteoroidy. Vznik a vývoj sluneční soustavy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK