PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy jaderné fyziky - NUFY019
Anglický název: Selected Topics on Nuclear Physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyšek Trka, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Současný stav fyziky elementárních částic, experimentální techniky (urychlovače), současný stav a perspektivy jaderné energetiky (termojaderná reakce). Výběrová přednáška pro U MF/SŠ.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Úlehla, Suk, Trka: Atomy - jádra - částice, Akademia, 1990 (kniha)

Janča, Kapička, Štěrba, Trka: Obecná fyzika IV, SPN, 1989 (skripta)

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Současný stav fyziky elementárních částic, experimentální techniky (urychlovače), současný stav a perspektivy jaderné energetiky (termojaderné reakce). Výběrová přednáška pro učitelství MF.

Současná experimentální technika. Detektory, základní vlastnosti a principy práce. Základní skupiny detektorů. Složité detekční systémy na urychlovačích (příklady). Urychlovače, základní principy urychlování, fokusace a formování svazků. Lineární urychlovače. Cyklické urychlovače. Vstřícné svazky. Velké světové urychlovací komplexy.

Současný stav fyziky elementárních částic. Mnohonásobná produkce částic (inkluzivní popis, relativistické interakce iontů). Kvarky a leptony. Sjednocování interakcí (výměnný charakter, formální popis, elektroslabé interakce, kvantová chromodynamika, další možnosti). Současné problémy fyziky elementárních částic, její návaznost na výklad vzniku a vývoje Vesmíru.

Současný stav a perspektivy jaderné energetiky. Je nutná jaderná energetika? Problémy štěpných reaktorů: Fyzikální princip, technické realizace (příklady). Jaderná bezpečnost (záření a organismus, základy dosimetrie, bezpečnostní prvky JE). Palivový cyklus a jeho ukončení. Perspektivní principy štěpných systémů. Problémy jaderné syntézy: Fyzikální princip, možnosti realizace (příklady).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK