PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Jaderná fyzika - NUFY018
Anglický název: Nuclear Physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Stavba jádra, silové pole a jaderné přeměny, elementární částice - základní interakce, aplikace jaderné fyziky, detekce záření, průchod záření hmotou, urychlovače. Určeno pro 4.r. U MF,FI /SŠ.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Stavba jádra, silové pole a jaderné přeměny, elementární částice -

základní interakce, aplikace jaderné fyziky, detekce záření, průchod

záření hmotou, urychlovače.

Určeno pro 4.r. U MF,FI /SŠ.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Úlehla, Suk, Trka: Atomy - jádra - částice, Akademia, 1990 (kniha)

Janča, Kapička, Štěrba, Trka: Obecná fyzika IV, SPN, 1989 (skripta)

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (11.10.2017)

Zkouška je ústní, může zahrnovat i prezentaci řešení zadaného problému či úlohy.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Stavba jádra, silové pole a jaderné přeměny, elementární částice - základní interakce, aplikace jaderné fyziky, detekce záření, průchod záření hmotou, urychlovače.

Základní charakteristiky jádra.

Momenty jader.

Vazbová energie jádra.

Energetické hladiny jader.

Vlastnosti jaderných sil.

Výklad jaderných sil.

Modely jader.

Kapkový model.

Slupkový model.

Rozpad jader (obecné zákonitosti).

Rozpad alfa.

Rozpad beta.

Přechody gama.

Jaderné reakce (obecné zákonitosti).

Zachování energie v jaderných reakcích.

Účinný průřez jaderné reakce.

Energeticky významné jaderné reakce.

Aplikace jaderného záření.

Elementární částice, základní dělení a vlastnosti.

Základní interakce elementárních částic.

Kvantová čísla elementárních částic.

Systematika hadronů.

Kvarky.

Popis interakcí elementárních částic.

Detekce částic (základní metody).

Urychlovače (principy, základní typy, použití).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK