PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika III - NUFY014
Anglický název: Physics III
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Je prerekvizitou pro: NUFY037
Anotace -
Poslední úprava: ()
Integrovaná výuka - přednáška a cvičení se vzájemně prolínají. Kurs molekulové fyziky a termiky v pojetí pro potřeby budoucích učitelů 2.stupně škol. Obsahuje molekulovou fyziku plynů a kapalin, základy rovnovážné termodynamiky a úvod do fyziky pevných látek. Určeno pro 2.r. U MF/ZŠ..
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

Svoboda,E., Bakule, R.: Molekulová fyzika. Academia Praha, 1992.

Feynman,R., P., Leighton,R., B., Sands, M.: Feynmanove prednášky z fyziky 2. ALFA Bratislava, 1982.

Bakule, R., Brož, J.: Molekulová fyzika. Academia Praha, 1992.

Frei, V.: Fyzika pevných látek. SPN Praha, 1978.

Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. prometheus Praha, 1996.

Bartuška, K., Svoboda, E.: Fyzika pro gymnázia. Molekulová fyzika a termika. prometheus Praha, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

1. Úvod (metody poznávání v molekulové fyzice a termodynamice)

2. Kinetická teorie látek

3. Základy termodynamiky (termodynamická soustrava, rovnovážný stav, rovnovážný děj; vnitřní energie a její změna, teplo, teplota; termodznamické zákony; Carnotův cykl; entropie, volná energie, volná enthalpie)

4. Ideální plyn a jeho vlastnosti (model, Maxwellovo rozdělení částic podle rychlosí; Boltzmannovo rozdělení; statistická interpretace teploty a tlaku plynu; základní rovnice pro tlak ideálního plynu; stavová rovnice ideálního plynu; střední volná dráha, tepelná vodivost plynů, vnitřní tření v plynech)

5. Reálný plyn a jeho vlastnosti (van der Wallsovy síly, stavová rovnice, teoretické a reálné izotermy, vnitřní energie, Jouleův-Thomsonův pokus, zkapalňování plynů)

6. Kapaliny (struktura, vlastnosti povechové vrstvy, povrchová energie, povrchová síla, povrchové napětí; jevy na rozhraní, tlak pod zakřiveným povrchem, kapilarita)

7. Fázové přechody (fáze, přechody prvního a druhého druhu, Gibbsovo pravidlo fází, Claussiova-Clapeyronova rovnice a její rozbor; teploty fázových přechodů, skupenská a měrná skupenská tepla; sytá a přehřátá pára, výklad varu; fázový diagram jednosložkové soustavy)

8. Pevné látky (struktura pevných látek, mřížky Bravaise, vazby v krystalech, poruchy krystalové mřížky, mechanické a tepelné vlastnosti krystalů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK