PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika III - NUFY013
Anglický název: Physics III
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyšek Trka, DrSc.
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (26.05.2003)
Základní představy z atomové fyziky, atomová struktura hmoty, stavba elektronového obalu, elektromagnetické přechody. Určeno pro 2.r. U MF/SŠ
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

Pro udělení zápočtu je vyžadována aktivita během semestru (jedna prezentace na dohodnuté téma) a úspěšné vyřešení krátké zápočtové písemky. Zápočet lze opakovat doplněním dosud nesplněných požadavků.

Zápočet je předpokladem konání zkoušky.

Zkouška je ústní. Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, jaký byl prezentován na přednášce a v dohodnutých studijních materiálech.

Literatura
Poslední úprava: G_F (11.04.2003)

Úlehla, Suk, Trka: Atomy - jádra - částice, Akademia, 1990 (kniha)

Janča, Kapička, Štěrba, Trka: Obecná fyzika IV, SPN, 1989 (skripta)

Suk, Štěrba, Trka: Atomová a jaderná fyzika I, II, SPN, 1987 a d. (skripta)

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (11.04.2003)

Základní představy z atomové fyziky, atomová struktura hmoty, stavba elektronového obalu, elektromagnetické přechody.

Vývoj poznatků o atomu, modely atomu.

Rutherfordův model atomu.

Optická spektra atomů (základní fakta).

Optické spektrum atomu vodíku.

Dualismus v popisu mikrosvěta (souhrn pokusů).

RTG záření v korpuskulárním popisu.

Fotoefekt, vlastnosti fotonu.

Vlnové vlastnosti částic.

Interpretace vlnové funkce (pohyb mikročástice, relace neurčitosti).

Bohrovy postuláty (aplikace na atom vodíku).

Kvantově mechanický popis atomu vodíku.

Moment hybnosti elektronu, magnetické vlastnosti atomu.

Spin elektronu.

Spin - orbitální vazba a její důsledky.

Pauliho princip.

Elektronové konfigurace.

Periodická soustava prvků.

Energetické hladiny složitých atomů (základní poznatky).

Optická spektra atomů (výběrová pravidla, typy přechodů).

Charakteristické RTG záření.

Průchod nabitých částic hmotou.

Průchod fotonů hmotou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK