PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Měření na počítačích I - NUFY005
Anglický název: Measurement on Computers I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ises.info
Garant: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (16.05.2001)
Výběrový seminář pro praktické ovládnutí řízení a měření experimentů na PC počítačích bez důkladnějších znalostí počítače. Zaměřen spíše aplikačně a uživatelsky. Množství pokusů z fyziky, chemie a biologie napočítači. Určeno pro 1.- 5.r., vhodné zejména pro posluchače učitelství.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (04.05.2004)

http://www.ises.info

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (11.06.2019)

Zápočet - aktivní účast

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (04.05.2004)

Základní seminář probíhá v zimním semestru jako UFY 005 a v letním semestru jako UFY 006 se stejným obsahem. Základní seminář je jednosemestrální. Pokračování druhým semestrem možno zapsat po dohodě s přednášejícím. Má potom charakter samostatné semestrální práce na dohodnuté téma.

Název pro první semestr : Měření na počítačích I

Název pro druhý semestr : Měření na počítačích II

UFY 005 : Měření na počítačích I:

Výběrový seminář pro praktické ovládnutí měření a řízení experimentů podporovaných počítačem ve výuce, bez důkladnějších znalostí hardware počítače Zaměřen spíše aplikačně a uživatelsky. Množství pokusů z fyziky, chemie a biologie na počítači, které si aktivně navrhují studenti. Nově je zařazeno i řízení procesů jak s LEGO, tak s Lab VIEW. V závěru semináře posluchači své naměřené experimenty zkoušejí fitovat, či modelovat na teorii. Forma semináře má podobu workshopu.

Sylabus semináře:

Principy měření a řízení s PC počítači (AD a DA převodníky, sběrnice počítače z uživatelského pohledu, uživatelský pohled na programovou obsluhu).

Přehled počítačových měřících systémů ISES, Lab VIEW, LEGO, aj.

Experimenty převážně z fyziky se soupravou ISES - stěžejní náplň semináře.

Ukázky experimentů řízených po internetu (např. http://www.ises.info, http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz , http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz )

Přenos experimentálních dat do tabulkových programů.

Modelování naměřených experimentů v prostředí Famulus, porovnání s teorií.

UFY 006 : Měření na počítačích I:

Vyučující RNDr. F. Lustig, CSc., 0/2 Z, probíhá v letním semestru.

Obsah UFY 006 je shodný jako UFY 005, ale probíhá v letním semestru. Zdatní jedinci, kteří absolvovali UFY 005 mohou absolvovat UFY 006 jako samostatnou semestrální práci na téma dohodnuté s přednášejícím

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK