PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z aplikačního software - Excel - NUAS002
Anglický název: Practical Course in Application Software - Excel
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova
Garant: Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Neslučitelnost : NUOS009
Anotace -
Poslední úprava: G_I (19.03.2007)
Koná se formou několikahodinového semináře a následné samostatné práce v počítačové učebně.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Forstová (06.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. K získání zápočtu se požaduje:

  • předvést předem připravenou složitější vlastnoručně vyrobenou zformátovanou tabulku/tabulky
  • student musí prokázat své znalosti a dovednosti na příkladu zadaném vyučujícím.

Požadované znalosti a typové příklady jsou zveřejněny na www stránkách předmětu http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/excel1/excel.html

Na získání zápočtu má student tři pokusy (jeden řádný a dva opravné termíny). Termín si student domluví s vyučujícím individuálně nejméně týden předem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK