PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tělesná výchova II - NTVY015
Anglický název: Physical Education II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (32-KTV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 575
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ktv.mff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Milan Šafr
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Anotace -
Výuka zahrnuje rozšiřování sportovních dovedností, zvyšování fyzické i psychické kondice a upevňování zdraví s důrazem na zdravý životní styl. Pro studenty se zdravotním oslabením má výuka především kompenzační a regenerační význam. Studenti si vybírají z více než 15 sportovních specializací. Tento předmět si zapisují zpravidla studenti 1. ročníku v letním semestru podle doporučeného průběhu studia.
Poslední úprava: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem. K získání zápočtu se požaduje:

75% aktivní účast na výuce TV

Poslední úprava: Vaníčková Zuzana, Mgr. (31.08.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK