PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Tělesná výchova I - NTVY014
Anglický název: Physical Education I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (32-KTV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ktv.mff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Milan Šafr
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (12.01.2018)
Výuka zahrnuje rozšiřování sportovních dovedností, zvyšování fyzické i psychické kondice a upevňování zdraví s důrazem na zdravý životní styl. Pro studenty se zdravotním oslabením má výuka především kompenzační a regenerační význam. Studenti si vybírají z více než 15 sportovních specializací. Tento předmět si zapisují zpravidla studenti 1. ročníku v zimním semestru podle doporučeného průběhu studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vaníčková (05.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem. K získání zápočtu se požaduje:

  • 75% aktivní účast na výuce TV
  • absolvování plaveckých prověrek
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK