PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zájmová tělesná výchova - NTVY006
Anglický název: Optional Physical Education
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (32-KTV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 180
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Zuzana Vaníčková
Mgr. Tomáš Jaroš
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty širšího základu
Matematika > Předměty širšího základu
Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: T_KTV (21.04.2016)
Určena pro studenty, kteří již splnili studijní povinnost získáním čtyř kreditů a mají nadále zájem navštěvovat tělesnou výchovu a sportovní specializace, případně chtějí ve zvoleném sportu soutěžit. Činnost probíhá i pod hlavičkou vysokoškolského sportovního klubu při MFF. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Při jeho zápisu mají přednost studenti MFF, kteří mají předmět uveden v doporučeném studijním plánu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vaníčková (03.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. K získání zápočtu se požaduje:

  • 75% aktivní účast na výuce TV
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK