PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kvantová teorie – vybrané aplikace - NTMF112
Anglický název: Quantum theory - selected applications
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)
Aplikace kvantové mechaniky na více-částicové systémy (atomové, molekulární systémy a nanostruktury). Základy výpočtů z prvních principů pro několika-částicové systémy a základní principy konstrukce modelů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)

H. Hettema: Quantum chemistry, Classic Scientific Papers (World Scientific 2000).

W. Domcke: Theorie der Molekulschwingungen und der vibronischen Wechselwirkung (lecture notes, Duesseldorf 1999).

M. Čížek, poznámky k přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)
1. Výpočty z prvních principů
Hyleraasovo řešení atomu helia a molekuly H2. Metoda středního pole, Hartree-Fockovy rovnice. Řešení rovnic v bázi. Základní principy metody konfigurační interakce.

2. Základy elektronové struktury atomů a molekul
Střední pole a atomové, elektronové orbitaly. Spinová multiplicita a jednoduché příklady použití symetrie. Atomové a molekulové termy.

3. Molekulární vibrace
Bornova-Oppenheimerova aproximace. Dvouatomové molekuly. Křížení hladin, Landau-Zenerův model přenosu náboje a excitace. Optický potenciál.

Vibrace víceatomových molekul a harmonické přiblížení. Neadiabatické korekce, kónické křížení a Jahn-Tellerův efekt.

4. Nanosystémy - řešitelné modely
Huckelův model a model těsné vazby. Přenos náboje v řetízku atomů. Elektronová struktura grafénu. Model diskrétního stavu v kontinuu a jeho použití.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK