PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané partie obecné relativity II - NTMF073
Anglický název: Selected Topics on General Relativity II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/TMF063/
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Pokročilé kapitoly OTR. Mezi nabízená témata patří: Maximálně symetrické prostoročasy. Gravitační pole urychlených zdrojů. Kosmologie. Globální struktura FRW modelů. Hyperbolické problémy v OTR. Relativistické perturbace. Algebraická klasifikace. Vlastnosti kongruencí. Kauzální struktura a horizonty. Smyčkové proměnné. Přednášky NTMF063 a NTMF073 alternují v ročním intervalu a pokrývají různá témata z uvedené nabídky. Pro absolventy NTMF037, NTMF038. Určeno pro pokročilé studenty Mgr a PhD studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: T_UTF (10.05.2012)
  • C. W. Misner, K. S. Thorne a J. A. Wheeler: Gravitation, Freedman, San Francisco 1973.
  • S. W. Hawking a G. F. R. Ellis: The Large Scale Structure of Space-Time, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1973.
  • E. Poisson: A Relativist's Toolkit: The Mathematics of Black-Hole Mechanics, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004.

plus články v odborných časopisech

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (12.10.2017)

Zkouška probíhá ústně. Zkoušený si z probíraných tématických celků vybere tři a z těchto oblastí jsou mu zadané otázky. Zkoušený materiál odpovídá aktuálně probrané látce v daném semestru. Jelikož se jedná o přednášku pokrývající různá aktuální témata, probraný materiál se v různých letech může lišit.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (13.10.2017)
  • Algebraická klasifikace tenzorů a geometrická optika (V. Pravda)
  • Aplikace spinorů při zkoumání asymptoticky plochých prostoročasů (M. Scholtz)
  • Dotekové formy v Einsteinově–Cartanově a příbuzných teoriích (P. Krtouš)
  • Smyčkové proměnné a holonomie (O. Svítek)
  • Teorie perturbací v OTR – stručný průvodce rozsáhlou krajinou (J. Bičák)

Výběr témat se může změnit podle zájmu posluchačů a možností přednášejících.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK