PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané partie obecné relativity I - NTMF063
Anglický název: Selected Topics on General Relativity I
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/TMF063/
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Pokročilé kapitoly OTR. Mezi nabízená témata patří: Maximálně symetrické prostoročasy. Gravitační pole urychlených zdrojů. Kosmologie. Globální struktura FRW modelů. Hyperbolické problémy v OTR. Relativistické perturbace. Algebraická klasifikace. Vlastnosti kongruencí. Kauzální struktura a horizonty. Smyčkové proměnné. Přednášky NTMF063 a NTMF073 alternují v ročním intervalu a pokrývají různá témata z uvedené nabídky. Pro absolventy NTMF037, NTMF038. Určeno pro pokročilé studenty Mgr a PhD studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (25.09.2006)
 • C. W. Misner, K. S. Thorne a J. A. Wheeler: Gravitation, Freedman, San Francisco 1973.
 • S. W. Hawking a G. F. R. Ellis: The Large Scale Structure of Space-Time, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1973.
 • E. Poisson: A Relativist's Toolkit: The Mathematics of Black-Hole Mechanics, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004.

plus články v odborných časopisech

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (03.10.2011)
 • Maximálně symetrické prostoročasy (P. Krtouš)
  Tenzory křivosti, konformně ploché prostoročasy, prostory a prostoročasy konstantní křivosti, různé typy souřadnic, geodetičtí a urychlení pozorovatelé.
 • Matematické aspekty kosmologie (O. Svítek)
  Globální struktura Friedmannovských modelů, konformní diagramy.
 • Dodatky ke kosmologii (O. Semerák)
  Zavedení pojmů a observačních veličin v kosmologii.
 • Hyperbolické problémy v OTR a (T. Ledvinka)
  Vlnová rovnice na pozadí Schwarzschildovy metriky: separace, metody řešení, kvazinormální módy, .... Gravitační kolaps ve sférické symerii: počáteční data, Choptuikův jev, ....
 • Teorie perturbací relativistických hvězd, černých děr a kosmologických modelů – stručný průvodce rozsáhlou krajinou (J. Bičák)
  Volba základního prostoročasu a jeho perturbace, volba vhodné kalibrace, tensorové harmoniky, rovnice vlnového a Schrödingerova typu pro perturbace, řešení perturbovaných rovnic, příklady (astro)fyzikálně realistických perturbací.

Výběr témat se může změnít podle zájmu posluchačů a možností přednášejících.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK